Vodafone Cup 2012 : West Phaileng Branch YMA Team

Central YMA Football Tournament a hot chho zel a. Quarter Final lut pha chin hi chu team namai lo tak an ni ti ila kan sawi sual tam awm love. Vawiina khel tur West Phaileng YMA Branch team hi i han bihchiang leh teh ang. Vawiin match mai ni lo, he tournament-ah hian champion theihna chance an nei em tih an players atang hian han en teh le.

Name: Lalmuansanga
Pa Hming: Chuangliana
D.O.B. : 12.02.1989
Permanent Address: W. Phaileng
Jersey No.: 10

Name: Zoremsanga
Pa Hming: Ropuia
D.O.B. : 28.02.1988
Permanent Address: W. Phaileng
Jersey No.: 17

Name: Lalhriatpuia
Pa Hming: Ngurengzauva
D.O.B. : 28.10.1989
Permanent Address: W. Phaileng
Jersey No.: 7

Name: Lalremruata
Pa Hming: R. Thanzuala
D.O.B. : 20.12.1992
Permanent Address: W. Phaileng
Jersey No.: 11

Name: Vanlalnghaka
Pa Hming: Rosanga
D.O.B. : 07.10.1992
Permanent Address: W. Phaileng
Jersey No.: 19

Name: P.C. Vanlalnghaka
Pa Hming: P.C. Lalrinmawia
D.O.B. : 25.12.1991
Permanent Address: W. Phaileng
Jersey No.: 1

Name: Lalengkima
Pa Hming: Kapkima
D.O.B. : 10.09.1990
Permanent Address: W. Phaileng
Jersey No.: 8

Name: Lalhruaikima
Pa Hming: Khawluaithanga
D.O.B. : 28.04.1992
Permanent Address: W. Phaileng
Jersey No.: 6

Name: Rodingliana
Pa Hming: C. Rokunga
D.O.B. : 04.01.1989
Permanent Address: W. Phaileng
Jersey No.: N/A

Name: Lalparmawia
Pa Hming: Zahnuna
D.O.B. : 05.03.1990
Permanent Address: W. Phaileng
Jersey No.: 12

Name: Hmangaihsanga
Pa Hming: Hmingthansanga
D.O.B. : 03.05.1995
Permanent Address: W. Phaileng
Jersey No.: N/A

Name: Albert Lalsangliana
Pa Hming: Vanneihthanga
D.O.B. : 24.10.1990
Permanent Address: W. Phaileng
Jersey No.: N/A

Name: Albert Lalrinawma
Pa Hming: Pachhunga
D.O.B. : 06.07.1990
Permanent Address: W. Phaileng
Jersey No.: N/A

Name: Malsawmtluanga
Pa Hming: Zahnuna
D.O.B. : 06.03.1990
Permanent Address: W. Phaileng
Jersey No.: N/A

Name: Lalrinzuala
Nu Hming: Sangthanpari
D.O.B. : 03.02.1995
Permanent Address: W. Phaileng
Jersey No.: 9

Name: Lalramchhana
Nu Hming: Sangthanpari
D.O.B. : 07.03.1985
Permanent Address: W. Phaileng
Jersey No.: 15

Name: Zonunsanga
Pa Hming: Lalthlamuana
D.O.B. : N/A
Permanent Address: W. Phaileng
Jersey No.: 13

Name: C. Zothanmawia
Pa Hming: C. Lalbiakmawia
D.O.B. : 27.06.1991
Permanent Address: W. Phaileng
Jersey No.: 14

Name: Lalramfela
Pa Hming: Hermawia
D.O.B. : 25.05.1990
Permanent Address: W. Phaileng
Jersey No.: N/A

Name: Lalrammawia
Pa Hming: Lalnuntluanga
D.O.B. : 05.07.1990
Permanent Address: W. Phaileng
Jersey No.: 16

 

West Phaileng Branch YMA Team Squad

Sl. No. Hming Pa Hming D.O.B. J. No.

1

Lalmuansanga Chuangliana 12.02.1989 10

2

Zoremsanga Ropuia 28.02.1988 17

3

Lalhriatpuia Ngurengzauva 28.10.1989 7

4

Lalremruata R. Thanzuala 20.12.1992 11

5

Vanlalnghaka Rosanga 07.10.1992 19

6

P.C. Vanlalnghaka P.C. Lalrinmawia 25.12.1991 1

7

Lalengkima Kapkima 10.09.1990 8

8

Lalhruaikima Khawluaithanga 28.04.1992 6

9

Rodingliana C. Rokunga 04.01.1989 N/A

10

Lalparmawia Zahnuna 05.03.1990 12

11

Hmangaihsanga Hmingthansanga 03.05.1995 N/A

12

Albert Lalsangliana Vanneihthanga 24.10.1990 N/A

13

Albert Lalrinawma Pachhunga 06.07.1990 N/A

14

Malsawmtluanga Zahnuna 06.03.1990 N/A

15

Lalrinzuala Sangthanpari 03.02.1995 9

16

Lalramchhana Sangthanpari 07.03.1985 15

17

Zonunsanga Lalthlamuana N/A 13

18

C. Zothanmawia C. Lalbiakmawia 27.06.1991 14

19

Lalramfela Hermawia 25.05.1990 N/A

20

Lalrammawia Lalnuntluanga 05.07.1990 16

Coaching Staff

Manager: Hmingthanmawia
Coach: Lalnunfela
Asst. Coach: Albert Lalrinawma

2 thoughts on “Vodafone Cup 2012 : West Phaileng Branch YMA Team

Leave a Reply

Vodafone Cup 2012 : West Phaileng Branch YMA Team

Central YMA Football Tournament a hot chho zel a. Quarter Final lut pha chin hi chu team namai lo tak an ni ti ila kan sawi sual tam awm love. Vawiina khel tur West Phaileng YMA Branch team hi i han bihchiang leh teh ang. Vawiin match mai ni lo, he tournament-ah hian champion theihna chance an nei em tih an players atang hian han en teh le.

Name: Lalmuansanga

Pa Hming: Chuangliana

D.O.B. : 12.02.1989

Permanent Address: W. Phaileng

Jersey No.: 10

Name: Zoremsanga

Pa Hming: Ropuia

D.O.B. : 28.02.1988

Permanent Address: W. Phaileng

Jersey No.: 17

Name: Lalhriatpuia

Pa Hming: Ngurengzauva

D.O.B. : 28.10.1989

Permanent Address: W. Phaileng

Jersey No.: 7

Name: Lalremruata

Pa Hming: R. Thanzuala

D.O.B. : 20.12.1992

Permanent Address: W. Phaileng

Jersey No.: 11

Name: Vanlalnghaka

Pa Hming: Rosanga

D.O.B. : 07.10.1992

Permanent Address: W. Phaileng

Jersey No.: 19

Name: P.C. Vanlalnghaka

Pa Hming: P.C. Lalrinmawia

D.O.B. : 25.12.1991

Permanent Address: W. Phaileng

Jersey No.: 1

Name: Lalengkima

Pa Hming: Kapkima

D.O.B. : 10.09.1990

Permanent Address: W. Phaileng

Jersey No.: 8

Name: Lalhruaikima

Pa Hming: Khawluaithanga

D.O.B. : 28.04.1992

Permanent Address: W. Phaileng

Jersey No.: 6

Name: Rodingliana

Pa Hming: C. Rokunga

D.O.B. : 04.01.1989

Permanent Address: W. Phaileng

Jersey No.: N/A

Name: Lalparmawia

Pa Hming: Zahnuna

D.O.B. : 05.03.1990

Permanent Address: W. Phaileng

Jersey No.: 12

Name: Hmangaihsanga

Pa Hming: Hmingthansanga

D.O.B. : 03.05.1995

Permanent Address: W. Phaileng

Jersey No.: N/A

Name: Albert Lalsangliana

Pa Hming: Vanneihthanga

D.O.B. : 24.10.1990

Permanent Address: W. Phaileng

Jersey No.: N/A

Name: Albert Lalrinawma

Pa Hming: Pachhunga

D.O.B. : 06.07.1990

Permanent Address: W. Phaileng

Jersey No.: N/A

Name: Malsawmtluanga

Pa Hming: Zahnuna

D.O.B. : 06.03.1990

Permanent Address: W. Phaileng

Jersey No.: N/A

Name: Lalrinzuala

Nu Hming: Sangthanpari

D.O.B. : 03.02.1995

Permanent Address: W. Phaileng

Jersey No.: 9

Name: Lalramchhana

Nu Hming: Sangthanpari

D.O.B. : 07.03.1985

Permanent Address: W. Phaileng

Jersey No.: 15

Name: Zonunsanga

Pa Hming: Lalthlamuana

D.O.B. : N/A

Permanent Address: W. Phaileng

Jersey No.: 13

Name: C. Zothanmawia

Pa Hming: C. Lalbiakmawia

D.O.B. : 27.06.1991

Permanent Address: W. Phaileng

Jersey No.: 14

Name: Lalramfela

Pa Hming: Hermawia

D.O.B. : 25.05.1990

Permanent Address: W. Phaileng

Jersey No.: N/A

Name: Lalrammawia

Pa Hming: Lalnuntluanga

D.O.B. : 05.07.1990

Permanent Address: W. Phaileng

Jersey No.: 16

 

West Phaileng Branch YMA Team Squad

Sl. No. Hming Pa Hming D.O.B. J. No.

1

Lalmuansanga Chuangliana 12.02.1989 10

2

Zoremsanga Ropuia 28.02.1988 17

3

Lalhriatpuia Ngurengzauva 28.10.1989 7

4

Lalremruata R. Thanzuala 20.12.1992 11

5

Vanlalnghaka Rosanga 07.10.1992 19

6

P.C. Vanlalnghaka P.C. Lalrinmawia 25.12.1991 1

7

Lalengkima Kapkima 10.09.1990 8

8

Lalhruaikima Khawluaithanga 28.04.1992 6

9

Rodingliana C. Rokunga 04.01.1989 N/A

10

Lalparmawia Zahnuna 05.03.1990 12

11

Hmangaihsanga Hmingthansanga 03.05.1995 N/A

12

Albert Lalsangliana Vanneihthanga 24.10.1990 N/A

13

Albert Lalrinawma Pachhunga 06.07.1990 N/A

14

Malsawmtluanga Zahnuna 06.03.1990 N/A

15

Lalrinzuala Sangthanpari 03.02.1995 9

16

Lalramchhana Sangthanpari 07.03.1985 15

17

Zonunsanga Lalthlamuana N/A 13

18

C. Zothanmawia C. Lalbiakmawia 27.06.1991 14

19

Lalramfela Hermawia 25.05.1990 N/A

20

Lalrammawia Lalnuntluanga 05.07.1990 16

Coaching Staff

Manager: Hmingthanmawia

Coach: Lalnunfela

Asst. Coach: Albert Lalrinawma

Leave a Reply